සදසේ උමාවිය 2. (නීශා පතිරන.)


Uploaded By Kathapothak
Special Thanks Lakmal

Book Title : Sadase Umaviya 2
Author : Nisha Pathirana
Language : Sinhala
Faile Format : PDF
Faile Size : 5.7Comments

 1. Dan oya Neeliya ithuru tika dennadda aa?

  ReplyDelete
 2. K.g karunathilakage poth tikak dannako.thanks oyata.

  ReplyDelete
 3. sadase umaviya full novel eka naneee..

  ReplyDelete
 4. Aneeee download karanna baaaneeee ��

  ReplyDelete

Post a Comment