ආදරය භාවනාවකි.

Uploaded by Reader
Title : Adaraya Bawanawaki.
Author : Dilhani Vikramarathn.
Language : Sinhala
File Format : pdf
File Size : 


Comments

  1. Thank You Chathura.Surangige thawa poth tikak denna balannako.Pleaase..

    ReplyDelete
  2. Ane Pothak dennakoooooooooooooooooooooo..... ;-(

    ReplyDelete

Post a Comment