සෙනුෂි 2.


සෙනුෂි 1වන කොටස.Uploaded by Kathapothak

Title : Senushi 2
Author : Surangi Athukorala
Language : Sinhala
File Format : pdf
File Size : 23.3

Comments

 1. Can't download this book.

  ReplyDelete
 2. ko chathura download karanna bahane malli....

  ReplyDelete
 3. Thanks foe your effort but can't download the book

  ReplyDelete
 4. There is some problem. Can't download .

  ReplyDelete
 5. Wow....Thank You Chathura..Thank you verry very much...Kohoma sthuti karannada terennaha ane. :-?

  ReplyDelete
 6. Thank you very much

  ReplyDelete
 7. thank you very very much.

  ReplyDelete
 8. eka potakwat dwnload k ba... :-(

  ReplyDelete
 9. Pls upload more surangi athukorala's novels

  ReplyDelete
 10. Lassna kathawak...great books....

  ReplyDelete

Post a Comment