අමිල මල් 2.

Uploaded by Reader
Title : Amila mal 2
Author : Arnast Waduge
Language : Sinhala
File Format : pdf
File Size : 10.8http://www.mediafire.com/download/9acefu984m61njp/Amila+mal+2.pdf

Amila mal 1

http://kathapothak.blogspot.com/2013/11/amila-mal.html

Comments

  1. thanks .1,2 kiyawala thiyenawa . amila mal 3 novel aka denna puluwanneda?

    ReplyDelete
  2. Thank u very much malli.

    ReplyDelete
  3. Ane Chathura Pothak dennakoo.wena ekak.

    ReplyDelete

Post a Comment