විස්මිත සිහින දකින්නා.

Comments

 1. නරලොව හොල්මන් පොත් සැට් එක දාන්න කෝ !!!!
  එල වැඩක් හරිය මේක...පින් සිද්ද වෙනවා...ලයිබ්‍රියක් නෙව එල කිරි !!!

  ReplyDelete
 2. thanks machoooooooooo. thank you very much

  ReplyDelete
 3. ජීවිතය කඳුගැටයක් නම් විද්‍යාව යනු එහි ඇති දියමන්ති ඉල්ලමකි. නිපුණජිත් ඔබ එහි ඉල්ලම් කූරයි... ( රළු වැඩි නෑනෙ 😂) ඇඩ්මින්ටත් ගොඩාආආආක් ස්තූතියි

  ReplyDelete

Post a Comment