රොනට ඇදුන සමනළියක්. (උපාලි වනිගසුරිය)


Comments

  1. ලස්සනයි කතාව.ස්තුතියි .

    ReplyDelete

Post a Comment