මිනී කන දිවියා.

Comments

 1. පරිවර්තන තව දෙන්න පුළුවන්නම් ලොකු දෙයක් මොකද හැමෝම දෙන්නේ නවකතා

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඔව් නවල්ස් වලට වඩා පරිවර්තන ගොඩක් වටිනව

   Delete
  2. ඔව් නවල්ස් වලට වඩා පරිවර්තන ගොඩක් වටිනව

   Delete
 2. මෙතුමාගෙ පරිවර්තන කොහොමටත් ලස්සනයි..

  ReplyDelete

Post a Comment