ඔබේ ආදරේ වරුසා වැහැලා. (ගංගා ෂයිනි ගමගේ)

Comments

  1. Plz. Denawa nam books completely denna. baageta denna epa. Thnx.

    ReplyDelete
  2. Pothe bagayaine thiyenne

    ReplyDelete
  3. ගංගා ෂයිනිගේ කල්පනා සිහිනේත් ලස්සන පොතක්!!

    ReplyDelete

Post a Comment