සෙබළියකයේ දුත ගමන. (අනුලා ද සිල්වා)

Comments

 1. පොතකට කවරේ හුඟාක් වැදගත්... ඇයි මේ පොතට කවර් පේජ් එක නොදැමමේ..

  ReplyDelete
  Replies
  1. වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ අනේ ඔකට කැගහන්න ඔනිද?

   Delete
 2. http://archives.dailynews.lk/2012/10/10/z_p17-Transmitting-05.jpg

  ReplyDelete

Post a Comment