පුජා. (මහේෂ් රත්සර මද්දුම ආරච්චි)

Comments

  1. මේ පොතටත් ස්තූතියි..කියවලා නැති ලේඛකයෙක් ගේ පොතක්. මෙතුමා ලිව්ව නාට්ටිවල තිරපිටපත් හා ඒවාගේ දෙබස් හොදට තිබ්බා. ඒ නිසා පොතත් හොද ඇති කියලා හිතනවා.

    ReplyDelete
    Replies
    1. පොතේ අන්තිම හරියේ පිටු කිහිපයක් නෑ... එත් කතාව නරක නෑ.

      Delete

Post a Comment