Posts

Showing posts from November 5, 2012

ඕලු 2. (කුමාර කරුණාරත්න)

Image

ඕලු. (කුමාර කරුණාරත්න)

Image

නොහඩන බඹරිදු 2. (යෞවන සමින්ද රත්නායක.)

Image

නොහඩන බඹරිදු. (යෞවන සමින්ද රත්නායක.)

Image

සදා වාසනා 2. (සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චි)

Image

සදා වාසනා. (සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චි)

Image

කදුළක කැළලක්. (සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චි)

Image

මහමෙව්නා. (සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චි)

Image

සෙනුරි 3. (එඩ්වඩ් මල්ලවආරච්චි)

Image

සෙනුරි 2. (එඩ්වඩ් මල්ලව ආරච්චි)

Image

සෙනුරි. (එඩ්වඩ් මල්ලව ආරච්චි)

Image

විකුම් නදිය. (ඉනිඩ් බ්ලයිට්න්)

Image