එදා මගේ පෙම්වතියේඅද ඔබ.


Comments

  1. රමණි බුලත්සිංහල පොත් නැද්ද? :)

    ReplyDelete
  2. මේ පොත් ලියලා තියෙන්නේ කවුද කියලා දාලා නැති එක පුංචි අඩුවක්. අනිත් එක මේ වර්ඩ් වෙර‍ෙිකේෂන් දාලා තියෙන එක. ඒක අයින් කරෙත් කමෙන්ට් කරන්න පහසුයි.

    ReplyDelete

Post a Comment