පිච්චමල. (ජයසේන ජයකොඩි)

මේක PRC File එකක්
(pass word-www.o3wall.com)
 

Comments

  1. මාරම ලස්සන කතාවකි. මගේ හිත නිවා සැනසීමට අවශ්‍ය ඕනෑම විටෙක මම මේ පොත් පෙල කියවමි

    ReplyDelete
  2. PRC file balanne kohomada...

    ReplyDelete
  3. PRC file read කරන Reader 1 දන්න ‍‍‍‍ෙක‍‍‍ෙනෙක් කියනවද........

    ReplyDelete

Post a Comment