මල් මිටියාවත 2. (සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චි)

Comments

 1. Labanna uu wasara siyalu pathum ituwena waasanawantha wasarak wewaa:)
  Apita thawath aluth poth balanna pahasuwa salasewa.
  Thank you for everything you have done for us...:)
  Have a wonderful 2013 new year,,,,

  ReplyDelete
 2. Thanx kumari. oyatathi 2013 siyalu pathum ituwan wasanawantha wasarkweva.

  ReplyDelete
 3. ස්තූතියි පොතේ 2 කො‍ටසත් දුන්නට

  ReplyDelete

Post a Comment