ගිම්හාන ගිතිකා. (චන්දි කොඩිකාර)

Comments

  1. යොෟවන සමින්ද්‍රගේ, සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චිගේ වගේම චන්දි කොඩිකාරගේ පොත් සියල්ල ම පාහේ මං කියෙව්වේ මේ බ්ලොග් එකෙන්. බොහොම ස්තූතියි ඒ කතුවරුන්ගේ පොත් ටික කියවන්න ඉඩ හසර ලබාදුන්නාට

    ReplyDelete
  2. thanz...kiyawnn asawn hitapu poth gdak me blog 1n kywwa..twa alut pot dnne ndd...

    ReplyDelete

Post a Comment