සුළං කුරුල්ලෝ - (යෞවන සමීන්ද්‍ර රත්නායක‏)
Comments

  1. sulan kurullo pothata password ekkak illanwane............

    ReplyDelete
  2. bro komada mr file aka open karanne?

    ReplyDelete

Post a Comment