පුංචි කතාවක්. (සුජීව ප්‍රසන්න ආරච්චි)

මේක සුජිව ප්‍රසන්න ආරච්චිගේ වන්දනා සගරාවෙන් උපුටා ගන්නා ලදි. මේකනම් ටිකක් පුංචිම කතාවන් තමයි. හොදද බලලා Comment එකක් දාන්න.

Comments

  1. පෙමිබර 2013මාසයේ සිොටස් ටික දාන්න පුලුවන්ද? සදරාජිනි සගරාවෙි ගිය කථාවක්.

    ReplyDelete
  2. Lassana wassak nadda appa ka lagawath

    ReplyDelete

Post a Comment