මල් වැහි වැටුනාවේ. (බියංකා නානායක්කාර)

Comments

  1. godak godai aiya,poth hoyanna amarui.poth writers la ge nam dala e yatath danna puluwan nam.

    ReplyDelete

Post a Comment